Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ về danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 thuộc các lĩnh vực múa, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh, do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng cấp Bộ, để lấy ý kiến nhân dân từ nay đến hết ngày 3-8.

Theo đó, lĩnh vực múa có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, gồm các Nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam), Trần Thanh Nam (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Như Bình (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam), Nguyễn Thị Thanh Xuân (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực âm nhạc, có 23 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, tiêu biểu là các Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Đoàn Thanh Lam (Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam), Lê Thị Hồng Năm (Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam)… và 57 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Trong khi đó, lĩnh vực sân khấu có 25 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, tiêu biểu là các Nghệ sĩ ưu tú Phạm Chí Trung (Nhà hát Tuổi trẻ), Trần Lực (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội)… và 68 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Lĩnh vực điện ảnh, có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là Nghệ sĩ ưu tú Phạm Đỗ Kỷ (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và 13 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục