Chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần: Tăng nguồn lực phát triển

- Việc chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần nhằm thu hút thêm nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Qua rà soát và đối chiếu các quy định hiện hành, tỉnh có 4 đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, để chuyển đổi thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2021 - 2025, gồm Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe; Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải; Ban Quản lý chợ thành phố Tuyên Quang.

Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải là đơn vị sẽ chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Theo Quyết định 26, đối tượng là các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, ngày 25-12-2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ gồm: Khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch; thoát nước đô thị, nông thôn. Danh mục ngành, lĩnh vực đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không giữ cổ phần; khi chào bán cổ phần lần đầu, Nhà nước nắm giữ trên 35% đến 50% vốn điều lệ để bảo đảm vai trò của Nhà nước, ổn định tổ chức và duy trì chất lượng dịch vụ cung cấp sau cổ phần hóa.

Bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về công tác này, mới đây Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến nhất trí chuyển đổi 3 đơn vị gồm Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe; Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải chuyển đổi thành công ty cổ phần. Riêng Ban Quản lý chợ thành phố Tuyên Quang phải xem xét lại, nghiên cứu kỹ để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm phát huy hiệu quả.

Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải là một trong 4 đơn vị chuyển đổi từ sự nghiệp sang công ty cổ phần. Đồng chí Đỗ Khắc Sơn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Hiện nay, trung tâm đã cơ bản đáp ứng tốt cơ sở hạ tầng, sân bãi, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trung tâm đã đầu tư lắp đặt thiết bị chấm điểm tự động trên sân, lắp đặt hệ thống camera, thiết bị lưu trữ hình ảnh, âm thanh trên ô tô sát hạch kết nối với các màn hình theo dõi để công khai quá trình và kết quả sát hạch lái xe nhằm ngăn chặn việc thi hộ, đánh tráo thí sinh. Khi thi sát hạch trên mô hình, đường trường, camera sẽ tự động chụp hình thí sinh đang ngồi trên xe và các dữ liệu về thí sinh tham gia thi sát hạch được lưu trữ lâu dài nhằm phục vụ quá trình hậu kiểm.

Các giáo viên cam kết không cắt bớt thời gian đào tạo, rút ngắn số giờ hoặc kilômét trong phần học thực hành. Cán bộ, giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của trung tâm cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trước đó, thực hiện chuyển đổi, trung tâm đã thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa của đơn vị, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và phương án cổ phần hóa, lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm tra thuế tại thời điểm 30-6-2019 theo quy định. Đến nay, thực hiện Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg đơn vị sẵn sàng chuyển đổi với mong muốn sau chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ thu hút được nhiều hơn nguồn lực để phát triển.

Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ là đơn vị sẽ thực hiện cổ phần trong năm 2022. Đồng chí Vũ Tiến Sơn, Giám đốc Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ cho biết: Hiện nay, đơn vị có 54 cán bộ nhân viên, doanh thu hàng năm đạt khoảng 12 - 13 tỷ đồng, hoạt động ngày càng khó khăn do hạn chế về năng lực pháp lý tham gia đấu thầu các công trình. Vì thế, đơn vị mong sớm thực hiện Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg chuyển sang công ty cổ phần để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi chuyển sang công ty cổ phần đơn vị sẽ được tham gia đấu thầu, thêm nhiều công việc mà đơn vị có đủ năng lực làm.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy đã giao Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải tiến hành đánh giá, rà soát cụ thể thực trạng hoạt động của các đơn vị để triển khai phương án chuyển đổi thành công ty cổ phần, bảo đảm tinh giản bộ máy, góp phần tăng thêm nguồn lực phát triển.

 Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục