Di chuyển điểm tập kết bán hàng tại phường Tân Quang

- UBND thành phố Tuyên Quang vừa ban hành Thông báo số 196/TB-UBND ngày 19-10-2021 về việc Di chuyển Điểm tập kết, trung chuyển, mua bán, trao đổi hàng hóa phường Tân Quang về xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang).

Điểm tập kết, trung chuyển mới được xây dựng thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa.

Theo đó, kể từ ngày 24-10-2021, điểm tập kết mới sẽ chính thức đi vào hoạt động tại thôn 6, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang). Các hộ kinh doanh có trách nhiệm chấm dứt hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa tại điểm tập kết, trung chuyển phường Tân Quang trước 8h ngày 24-10-2021, thu dọn tài sản, quầy ô trước ngày 26-10-2021. Việc di chuyển điểm tập kết bán hàng tại phường Tân Quang là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục