Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Chính trị tỉnh

- Trong thời gian qua, trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo về lý luận chính trị - hành chính, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của tỉnh.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2022), trường Chính trị tỉnh đã không ngừng đổi mới, góp phần quan trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh, phát triển nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Ma Công Thành, Chủ tịch UBND xã Bình An (Lâm Bình) từng là học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị năm 2006 cho biết, những kiến thức anh được các thầy, cô trường Chính trị tỉnh truyền đạt về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh... luôn được anh ghi nhớ và là nền tảng, động lực để anh hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, từ sự chỉ đạo linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền huyện, xã gắn với tình hình thực tiễn đã giúp xã Bình An phát triển mọi mặt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho học viên lớp trung cấp lý luận chính trị đi nghiên cứu thực tế
 tại di tích lịch sử đình Tân Trào (Sơn Dương).

Trường Chính trị tỉnh luôn xác định phải nỗ lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực đáp ứng với yêu cầu đề ra. Hiện nay, nhà trường có 49 cán bộ, giảng viên, trong đó trình độ Tiến sĩ và Thạc sỹ chiếm hơn 71%, trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị trên 75%. Tập thể nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, đề tài khoa học về nhiều nội dung khác nhau như: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”;  “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”... Nhà trường còn triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, tác phẩm chính luận của cán bộ, giảng viên nhà trường đã được đăng trên các tạp chí lý luận, báo chí của Đảng và có tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Cùng với đó, trường Chính trị tỉnh đã tăng cường công tác quản lý giảng viên, học viên theo hướng chặt chẽ hơn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức gắn với rèn luyện ý thức kỷ luật, trách nhiệm, tác phong khoa học, gương mẫu, tự giác trong dạy và học; khuyến khích khả năng tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu; tăng cường quản lý học viên giờ trên lớp, quản lý và nâng cao chất lượng các giờ thảo luận, hoạt động nghiên cứu thực tiễn...

Học viên Hoàng Văn Thắng đang học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh cho biết, hiện nay anh đang là Phó Bí thư Đoàn phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang). Trong quá trình học tập, học viên được trải nghiệm thực tế, thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn”. Tham gia lớp học đã giúp anh nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao kiến thức thực tiễn... Từ đó góp phần quan trọng để anh triển khai hiệu quả các phong trào Đoàn, thanh niên tại địa phương trong thời gian tới...

Năm 2022, Trường Chính trị tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề  “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo”. Nhà trường đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị (khóa học 2020 - 2022) với 54 học viên; phối hợp quản lý, thực hiện kế hoạch học tập lớp cao cấp lý luận chính trị (khóa học 2021 - 2023) với 59 học viên; đào tạo 3 lớp trung cấp lý luận chính trị với  288 học viên; bồi dưỡng 4 lớp ngạch chuyên viên và chuyên viên chính với 439 học viên; bồi dưỡng 15 lớp cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 4) với 2.654 học viên...

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, trường Chính trị tỉnh quyết tâm thực hiện Đề án Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2030. Đồng thời thường xuyên cập nhật nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bám sát các yêu cầu thực tiễn địa phương, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, chú trọng đa dạng hóa về phương thức và loại hình đào tạo sao cho phù hợp với trình độ và khả năng tiếp thu kiến thức của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại. Nhà trường chú trọng tổng kết thực tiễn trong giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị; đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp trong sơ kết, tổng kết nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị để khái quát thành lý luận phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập sao cho phù hợp và hiệu quả nhất...

Bài, ảnh: Huy Hoàng 

Tin cùng chuyên mục