Tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng từ ngày 12 đến 20/8

Từ 7 giờ ngày 12/8 các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm: Vụ Giáo dục đại học, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý chất lượng phối hợp các cơ sở đào tạo bắt đầu thực hiện rà soát cơ sở dữ liệu trên hệ thống, thực hiện công tác xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 của thí sinh.

Tin cùng chuyên mục