Ban hành quy định về 3 tiêu chí xây dựng trường mầm non an toàn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

5 nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích gồm: Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn; nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; hoạt động truyền thông; huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng; giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Thông tư quy định cũng quy định ba tiêu chí xây dựng trường mầm non an toàn, gồm: Cơ sở vật chất; cán bộ, giáo viên, nhân viên và môi trường sư phạm; tổ chức hoạt động, quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội. Trường mầm non được công nhận bảo đảm tiêu chí an toàn khi trong năm học không để xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích nặng phải nằm viện hoặc tử vong; cán bộ, giáo viên, nhân viên ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm quy định đạo đức nhà giáo; xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Trong mỗi tiêu chí bao gồm nhiều chỉ số, là căn cứ để nhà trường tự đánh giá; đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích của từng trường học.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; cơ sở giáo dục mầm non và UBND các cấp. Trong đó, UBND các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; đầu tư nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng trường học an toàn…

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục