Gửi trọn niềm tin

- Ngày mai 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII trọng thể khai ...

Tin xem nhiều

Lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân

- Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó đã hạn chế tình trạng khiếu nại ...

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí là một nội dung quan trọng được các ngành, các địa phương đặc biệt coi ...