Tạo động lực phát triển

- Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V của tỉnh chính thức khai mạc sáng 18/7. Đại hội có ...

Tin xem nhiều

Lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân

- Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó đã hạn chế tình trạng khiếu nại ...

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí là một nội dung quan trọng được các ngành, các địa phương đặc biệt coi ...