Tin xem nhiều

Không để nước đến chân mới nhảy

- Năm 2024, Tuyên Quang phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay trong những ngày đầu, ...

Đông Lợi phát huy lợi thế

- Xuất phát điểm là xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng nông thôn mới (NTM), song cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Đông Lợi (Sơn Dương) đã đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp ...