Tin xem nhiều

Nông thôn mới ở Thổ Bình: Cán bộ cùng dân lo

- Tập hợp sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới chính là yếu tố đưa xã Thổ Bình (Lâm Bình) về đích nông thôn mới trong năm 2021. Thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương và ...

Xây dựng nông thôn mới: Động lực phát triển

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại diện mạo mới, cuộc sống mới cho vùng nông thôn trong tỉnh. Hơn nữa, thực hiện xây dựng nông thôn mới đã tạo “bệ ...

Hàm Yên xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Do đó, thời gian qua, huyện Hàm Yên đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng nông ...