Bản tin thời sự ngày 10-7

Thực hiện: Thu Hằng - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ