Bản tin thời sự ngày 12-7

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ