Bản tin thời sự ngày 2-7

Thực hiện: Phạm Huyền, Thanh Thủy
Audio không hợp lệ