Bản tin thời sự ngày 25-6

Thực hiện: Hoàng Minh - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ