Bản tin thời sự ngày 3-7

Thực hiện: Phạm Huyền - Thanh Thủy
Audio không hợp lệ