Bản tin thời sự ngày 6-7

Thực hiện: Phạm Huyền - Thanh Thủy
Audio không hợp lệ