Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Sáng 31-1, tại Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Theo đó, Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Hội nghị đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí.

Tin, ảnh: Thành Công

Tin cùng chuyên mục