Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

- Ngày 27, 28-3,  Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 28 điểm cầu các sở, ngành, huyện, thành phố với trên 3.000 đại biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, cần nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị; khắc phục triệt để bệnh hình thức, qua loa, đại khái; kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu, học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các cấp.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo Cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt  chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin chương trình làm việc của hội nghị.


Đồng chí Phạm Thị Sung
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Nghị quyết có nhiều điểm mới quan trọng

Tôi thấy rằng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập rất nhiều vấn đề và toàn diện, nghị quyết đã khẳng định được mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể. Một trong những điểm mới quan trọng được đề cập trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính là việc xác định khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Chúng tôi mong muốn những nội dung quan trọng của Nghị quyết sớm được cấp ủy các cấp cụ thể hóa thành hiện thực sinh động, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, để nhân dân ngày càng ấm no, đất nước ngày càng phát triển.


Đồng chí Đỗ Minh Tân
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh      

Sớm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến nhân dân

MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đoàn viên, hội viên, nhân dân. Qua đó, để nhân dân nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, tạo sự đồng thuận của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng cấp ủy, chính quyền sớm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. MTTQ sẽ rà soát chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để có bổ sung những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông qua đó, cụ thể hóa vào chương trình hành động để triển khai sâu rộng trong hệ thống tổ chức và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, MTTQ tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 


Đồng chí Lưu Việt Anh
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Học Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ Trung ương đến các đảng bộ lần này tôi thấy rất hiệu quả. Cán bộ, đảng viên nhận thức được sâu sắc hơn nội dung trọng tâm, đột phá của nghị quyết do các báo cáo viên Trung ương phân tích rõ, lấy ví dụ cụ thể, sâu sắc. Đối với Đảng bộ Sở Giao thông vận tải sau khi tiếp thu Nghị quyết sẽ xây dựng chương trình hành động, điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết đại hội các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ sẽ toếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025.


Đồng chí Phùng Quang Vân
Bí thư Đảng ủy phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang)

Cụ thể Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có nhiều điểm mới và cụ thể. Sau khi tiếp thu nghị quyết, với vai trò là người đứng đầu đảng bộ cơ sở, tôi sẽ nhanh chóng triển khai xây dựng chương trình hành động sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đảm bảo đồng bộ nghị quyết đại hội đảng các cấp để thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển chung của địa phương, của tỉnh, đất nước. Đối với Đảng bộ phường Nông Tiến sẽ cụ thể hóa Nghị quyết ngay trong năm 2021, tập trung vào nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong đó, chú trọng phát triển thế mạnh thương mại dịch vụ; sản xuất vật liệu xây dựng; vùng chuyên canh hoa, cây cảnh…phấn đấu đến hết năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của phường đạt 130 triệu đồng/người/năm, tăng 35 triệu đồng so với hiện nay, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu vượt qua mức thu nhập trung bình thấp mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục