Phấn đấu tăng trưởng tín dụng chính sách đạt trên 8%

- Chiều 20-1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kết luận hội nghị.

Năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: Tăng trưởng tín dụng đạt trên 8%; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh, huyện đạt 100% kế hoạch được Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị tỉnh giao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 0,23% so với tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi từ 99% trở lên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương yêu cầu Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp rà soát, tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; thu hồi nợ đến hạn và đẩy mạnh huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân và nhận tiền gửi của thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường nguồn lực từ ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, trong đó có các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục