Tiếng việt | English

Triển khai công tác dân tộc năm 2021

- Ngày 7-1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc để tổ chức triển khai thực hiện công tác năm đúng quy định. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh đạt được một số kết quả như thực hiện hiệu quả Chương trình 135 với tổng kinh phí trên 118 tỷ đồng, xây dựng mới 113 công trình, duy tu bảo dưỡng 35 công trình hạ tầng cơ sở vùng khó khăn, hỗ trợ sản xuất cho trên 1.000 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số; giải ngân các ngồn vốn đạt trên 95%. Các chính sách cho cán bộ, học sinh, người dân tộc thiểu số được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách về vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Nhà nước; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện linh hoạt các chính sách về vùng đồng bào dân tộc đang có hiệu lực. Ban Dân tộc, phòng Dân tộc phải củng cố lại đội ngũ, cán bộ có chất lượng, đủ số lượng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý những vấn đề về ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cấp, ngành theo chức năng triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội Khoá 14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội.

Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục