Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa

- Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, cấp ủy UBKT các cấp trong tỉnh luôn chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm gắn với nâng cao chất lượng giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Trên quan điểm đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy đẩy mạnh hướng dẫn cấp ủy và UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định. Trong đó đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị để hạn chế sai phạm từ cơ sở; ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời tăng cường thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát đột xuất, thường xuyên, không báo trước; chủ động phát hiện vi phạm khi mới phát sinh để uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý, khắc phục kịp thời.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa nắm tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân An.

Cùng với đó, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tăng cường các hình thức rà soát, nắm tình hình, khảo sát, đôn đốc của thường trực cấp ủy và người đứng đầu trong việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Đặc biệt là tập trung vào những biểu hiện thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo và thực hiện chức trách được giao, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: công tác cán bộ, quản lý kinh tế, xây dựng, đất đai... Bên cạnh việc làm rõ, xử lý vi phạm cần quan tâm phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên và đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, tại huyện Yên Sơn, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, hướng về cơ sở; trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, bỏ sót nội dung... Đồng thời tập trung vào các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề nhạy cảm dễ dẫn đến sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm tra được 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát; kiểm tra trực tiếp được 8 Đảng bộ cơ sở và 14 đảng viên; giám sát 9 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 53 chi bộ và 14 đảng viên; giám sát 39 chi bộ và 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 đồng chí giám sát 35 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên; đảng ủy cơ sở và chi bộ dưới cơ sở thi hành kỷ luật 20 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 8 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 7 đảng viên.

Tại huyện Chiêm Hóa, với phương châm “giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, đặc biệt là “chủ động kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng”. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa Trần Văn Tuyên chia sẻ: cùng với tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong huyện đã chú trọng vào những vấn đề nhạy cảm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài sản công...; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, năm 2021 cấp ủy các cấp thực hiện 250 cuộc kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng... Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 196 đảng viên. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm: UBKT Tỉnh ủy thực hiện 6 cuộc kiểm tra với 5 tổ chức đảng, 27 đảng viên; UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 41 cuộc với 1 tổ chức đảng, 42 đảng viên.

Theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, hầu hết các tổ chức Đảng, đảng viên bị xem xét kỷ luật đã thấy rõ khuyết điểm của mình, không có khiếu kiện và chấp hành nghiêm. Tình trạng né tránh, nể nang, xử lý không kiên quyết trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách nghiêm túc, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của tỉnh. 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục