“Tự soi, tự sửa” để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái

- “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được nhiều chi, đảng bộ xác định là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, khắc phục khuyết điểm, tồn tại. Từ đó thực hiện tốt hơn công việc được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là nhiệm vụ thường xuyên

“Tự soi, tự sửa” chính là công tác tự phê bình và phê bình lâu nay đã được triển khai với yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tự soi rọi, nghiêm khắc, thật thà nhận khuyết điểm để tìm cách khắc phục. Thực tiễn công tác này được đặt ra thường xuyên đối với Chi bộ Hình sự - Hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh.

Chi bộ có sự tham gia sinh hoạt của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, trong sinh hoạt đều đánh giá tiến độ công việc, các vấn đề còn chậm hoặc hạn chế để phân tích, mổ xẻ; “điểm mặt, chỉ tên” rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, thời gian khắc phục.

Chính vì vậy nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ luôn gắn tinh thần “Tự soi, tự sửa” để tập thể chi bộ và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả việc xét xử, không để oan sai, sót, lọt tội phạm, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ Hình sự - Hành chính cho biết, qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đối chiếu với những biểu hiện suy thoái chi bộ cũng đã “điểm mặt” kịp thời một số biểu hiện suy thoái và đã được các đảng viên xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục.Với tinh thần chân thành, cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, nhiều vấn đề về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình xét xử ở từng phiên tòa đã được cán bộ, đảng viên “tự soi” và đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp trong thời gian tới. Nhờ đó thời gian qua, chất lượng xét xử các vụ án hình sự, hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh ngày càng được nâng cao vượt tất cả các chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Yên Thượng, Đảng bộ xã Trung Yên (Sơn Dương).

Với chi bộ thôn Thác Nóng, Đảng bộ xã Sơn Nam (Sơn Dương), việc “tự soi, tự sửa” chính là động lực quan trọng để thực hiện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng mối đoàn kết, tăng cường uy tín của Đảng, tạo nên sức mạnh để thôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn kiểu mẫu.

Đồng chí Trần Văn Nhân, Bí thư Chi bộ thôn Thác Nóng cho biết, trong sinh hoạt chi bộ chuyên đề “tự soi, tự sửa”, các đảng viên trong chi bộ đều nhận thấy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn thiếu quyết liệt. Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đúng giờ, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, thể hiện chính kiến; đảng viên còn có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình... đảng viên. Cấp ủy đảng cần gần gũi người dân nhiều hơn; bên cạnh quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế cần chú trọng lãnh đạo đề ra giải pháp phát triển đời sống văn hóa ở thôn, có các giải pháp nhằm tạo cảnh quan, môi trường đảm bảo sạch, đẹp...
Sau khi “soi” được khuyết điểm, chi bộ đã thảo luận các giải pháp để từng bước “sửa” sai. Đến kỳ sinh hoạt chi bộ tiếp tục “soi” lại những việc đã “sửa” để đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục sửa chữa trong thời gian tới. Nhờ đó, chi bộ thôn Thác Nóng luôn được đánh giá là chi bộ mạnh của Đảng bộ xã Sơn Nam, thôn Thác Nóng nổi bật toàn tỉnh xây dựng được tuyến đường nhựa dài trên 1 km với kinh phí gần 1,6 tỷ đồng. 

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Để nhận diện được những biểu hiện suy thoái, thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” tới 38/38 chi bộ cơ sở; 183/183 chi bộ trực thuộc, 30/30 đảng ủy cơ sở thuộc loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Kết quả, có 2.757/3.180 đảng viên (chiếm 86,7%) tự nhận 14 biểu hiện của suy thoái (ở mức độ thỉnh thoảng) về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong đó tập trung chủ yếu ở các biểu hiện như: lười học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh, sa sút ý chí phấn đấu, trung bình chủ nghĩa; trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra đôn đốc...

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, đợt sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đánh giá cao, lan tỏa, tác dụng tốt, là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Từ năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” ít nhất 1 lần/năm. Sau tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, các cấp ủy, chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kết quả sửa chữa, khắc phục sau “Tự soi, tự sửa” của tổ chức đảng, đảng viên được gắn với kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

Ngay sau khi nhận được Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tự phê bình và phê bình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến các chi bộ trực thuộc đảng ủy và toàn thể đảng viên, thời gian thực hiện xong trước ngày 15/6/2022. Đến nay, Đảng bộ huyện Na Hang đã triển khai thực hiện “tự soi, tự sửa” đến 212/212 chi bộ trực thuộc đảng ủy và 18/18 chi bộ cơ sở. Qua “tự soi” đã phát hiện một số đồng chí có biểu hiện về suy thoái. Trong đó biểu hiện làm việc kém hiệu quả; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm; biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang cho biết, qua “tự soi, tự sửa” nhận thức của cấp ủy, cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở được nâng lên rõ rệt, công tác “tự soi”, “tự sửa” trong cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện “Tự soi, tự sửa”, giúp cấp ủy, chi bộ nắm được tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng của đơn vị mình; kịp thời cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh tổ chức đảng, đảng viên sa, trượt sâu hơn đến mức suy thoái và sai phạm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Cấp ủy, chi bộ quản lý cán bộ, đảng viên tốt hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, có tác dụng tốt trong công tác xây dựng Đảng. 

Phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của mỗi người không phải do tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ. Tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, mang tính chất xây dựng, có tình đồng chí giúp đỡ lẫn nhau và phải công khai trực tiếp. Với nhận thức đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần tự biết rèn luyện, tự phê bình mình trước, rồi phê bình người khác sau. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo gương mẫu tự phê bình trước, cấp dưới tự phê bình sau, rồi mới đến toàn thể đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục