Thơm ngon chuối sấy An Quang

- Nhận thấy lợi thế về cây chuối tây ở địa phương khá dồi dào, có thời gian thu hoạch ...

Nâng tầm sản phẩm OCOP

- Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh đã đạt kết quả ...

Tin xem nhiều

Năm 2022, phấn đấu có khoảng 6.500 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Theo Bộ NN& PTNT, đến nay, cả nước đã có 62 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), công nhận 5.401 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 62,6% sản phẩm 3 sao, 35,8% sản phẩm 4 sao ...