Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh

- UBND tỉnh vừa có Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, tỉnh thực hiện triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: Tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh toạ độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Bản đồ dịch tễ, bản đồ vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ cột nước cứu hoả… Đối tượng được thu thập, cập nhật bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số gồm: Nhà ở cá nhân, hộ gia đình, trụ sở cơ quan, tổ chức, các cơ sở dân sinh kinh tế -xã hội, các khu, phân khu, lô đất, thửa đất...

Bản đồ số phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Sở Y tế khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý,
theo dõi diễn biến hiệu quat dịch trên địa bàn

Việc triển khai Nền tẳng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tỉnh sẽ thu thập, cập nhật và hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số trên địa bàn tỉnh, tích hợp với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   Tin, ảnh: Đoàn Thư 

Tin cùng chuyên mục