Sản xuất thành công 20 vạn cây mía giống bằng phương pháp nuôi cấy mô

- Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ - Trường Đại học Tân Trào đã sản xuất thành công 20 vạn cây mía giống bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Mầm mô mía được nuôi cấy phục vụ sản xuất quy mô lớn.

Các giống mía được nhân giống phục vụ sản xuất gồm: ROC22, KK33, My5514, đây là các giống mía chín sớm, chín chính vụ và chín muộn. Ưu điểm vượt trội trong sản xuất mía giống bằng phương pháp nuôi cấy mô là tạo ra cây giống sạch bệnh, quy mô lớn, giữ nguyên được các đặc tính di truyền; nâng cao năng suất, chất lượng, trữ lượng đường cho mía nguyên liệu.

Theo kế hoạch, 20 vạn cây mía giống sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô sẽ được trồng đại trà vào tháng 6-7 để phục vụ sản xuất giống mía nguyên liệu cho niên vụ 2022-2023.

Mía nuôi cấy mô được đưa ra nuôi ươm phục vụ sản xuất mía giống nguyên liệu.

Sản xuất mía giống bằng phương pháp nuôi cấy mô nằm trong chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Tân Trào với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương trong việc nâng cao chất lượng nguồn mía giống góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành mía đường của tỉnh, đồng thời phục tráng các giống mía có năng suất, chất lượng đang có nguy cơ bị thoái hóa.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục