Phấn đấu đến năm 2025 có 35% dân số tham gia mua sắm trực tuyến

- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025.

Sản phẩm chè Shan tuyết Hồng Thái ( Na Hàng) lên sàn giao dịch Postmart.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong cộng đồng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ; duy trì, phát triển sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh, các trang thông tin về sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời lựa chọn một số sản phẩm chủ lực, đặc sản, OCOP… để hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa ra các sản phẩm khác...

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 35% dân số của tỉnh tham gia mua sắm trực tuyến.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục