Thực hiện hóa đơn điện tử: Cần sự vào cuộc quyết liệt

- Ngày 17-9-2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo Thông tư 78, từ ngày 1-7-2022 hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử. Để đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các cấp, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Theo lộ trình, giai đoạn 2 của việc triển khai hóa đơn điện tử được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7-2022. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang sẽ mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trong tháng 4-2022 và đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 1-7-2022 trên toàn tỉnh. Cụ thể, trong tháng 4 chuyển đổi cho 100% doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 sang áp dụng hóa đơn điện tử theo theo Thông tư 78. Đến 31-5 đạt trên 90% doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang hoạt động đăng ký và áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78. Đến 30-6 đạt 100% các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78.

Bộ phận Một cửa Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn hỗ trợ các thủ tục hành chính
về hóa đơn điện tử cho người nộp thuế.

Cục Thuế tỉnh chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh về kế hoạch áp dụng hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp, người nộp thuế chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Xác định rõ triển khai hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số bởi những lợi ích to lớn của nó mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và xã hội, ngành Thuế đang tích cực phối hợp với các sở, ngành có liên quan nỗ lực, quyết tâm vào cuộc, triển khai khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ, nội dung công việc nhằm sớm đưa hóa đơn điện tử vào thực hiện đúng thời gian quy định.

Địa bàn thành phố Tuyên Quang là nơi có số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Để việc triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 mang lại hiệu quả, Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang- Yên Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Bộ phận Một cửa của chi cục tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử. Chi cục cũng phân công từng cán bộ phụ trách theo địa bàn, đối tượng để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế; phối hợp với các nhà cung cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kê khai.

Có thể nói, sử dụng hóa đơn điện tử là chủ trương đúng đắn và là xu thế tất yếu của thời đại số. Bước đầu, việc thực hiện sẽ khó tránh khỏi những lúng túng, khó khăn, nhưng về lâu dài, lợi ích mang lại là rất lớn cho tất cả các bên. Chính vì thế, ngoài sự nỗ lực của ngành Thuế, đơn vị cung cấp dịch vụ, rất cần sự đồng thuận, ủng hộ của người nộp thuế. Trong bối cảnh nhiều đơn vị cùng phải chuyển đổi một lúc, người nộp thuế cần chủ động thực hiện sớm để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, để khi đến thời hạn bắt buộc phải thực hiện, các thao tác đã trở nên thành thạo, tránh được những khó khăn, thậm chí là rủi ro từ việc chưa quen sử dụng hóa đơn điện tử có thể mang lại...

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục