Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 14/11/2023 đạt 38,65% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 14/11/2023 giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 2.687.937/6.954.567 triệu đồng, đạt 38,65% kế hoạch, tăng 0,18% so với kỳ báo cáo ngày 13/11/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 12.350 triệu đồng. 

Công trình Nhà văn hóa xã Kháng Nhật (Sơn Dương).

Hiện toàn tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 14/11/2023, gồm:

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

 Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,81%

- Sở Xây dựng đạt 6,11%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 26,98%

- Huyện Hàm Yên đạt 14,84%.

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Sở Xây dựng, giá trị giải ngân tăng thêm 4.998,37 triệu đồng.

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 4.558,65 triệu đồng.

- Chương trình MTQG giá trị giải ngân tăng thêm 794,55 triệu đồng.

Các đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 13/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục