Từ ngày 1-7-2022, áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy

Thông tin trên được nêu tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, kể từ ngày 1-7-2022, hóa đơn điện tử được áp dụng thay thế hóa đơn giấy. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được khuyến khích áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1-7-2022.

Riêng trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục