Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người Việt Nam

Tại Hà Nội, sáng 9-9, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm thực hiện 7 nội dung trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình hành động của ngành nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đã ban hành. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gắn với việc gìn giữ và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam. Nghiên cứu đầu tư một số công trình trọng điểm quốc gia tầm nhìn 2030, 2045 tương xứng với sự phát triển của đất nước. Bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch…

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục