Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Lãnh đạo hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính

- Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu tình trạng chậm, muộn, nhũng nhiễu... là những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong những tháng đầu năm.

Phát huy vai trò người đứng đầu

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, ngày 22/3/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kết luận số 221-KL/ĐUK “về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh”. Đảng bộ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để thực hiện Chính quyền điện tử, từ đó xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: KT.

Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, kế hoạch trọng tâm

Với sự chỉ đạo quyết liệt, 5 tháng đầu năm, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử.

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lãnh đạo cơ quan hoàn chỉnh các dự thảo Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ, Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022, định hướng đến năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang; kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ tiếp tục tham mưu thực hiện một số dự án của các tập đoàn lớn đang nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh (Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa); hoàn thành việc tích hợp, cung cấp Dịch vụ công lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đạt mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ tục hành chính thông thoáng, giảm nhũng nhiễu

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt được kết quả tích cực, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu tình trạng chậm muộn, nhũng nhiễu.

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh các huyện, thành phố, hàng tháng đơn vị đã tiếp nhận và xử lý đúng quy trình, hiệu quả trên 2.500 hồ sơ về đất đai, trong đó có trên 500 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung, quy trình, tiến độ thực hiện thủ tục hành chính đối với hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã nhắn tin thông báo đến người sử dụng đất tiến độ giải quyết hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, qua đó tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc nộp hồ sơ, theo dõi kết quả thực hiện.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Tính đến 31/5/2021 đã cấp Giấy chứng nhận thành lập mới cho 101 doanh nghiệp (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020) với số vốn đăng ký là 862,9 tỷ đồng và 13 chi nhánh, 3 văn phòng đại diện, 68 địa điểm kinh doanh. Riêng trong tháng 5/2021 đã tiếp nhận 123 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó có 69 lượt hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bằng 65,15 tổng số hồ sơ, tăng 165% so với tháng 4/2021. Đơn vị hỗ trợ miễn phí trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 87 doanh nghiệp. Qua khảo sát, người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức độ 4 trong tháng 5/2021 tăng 165% so với tháng 4/2021.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường tổ chức các Hội nghị trực tuyến, dự sinh hoạt định kỳ bằng hình thức trực tuyến tại một số chi bộ. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả trên môi trường mạng và dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó góp phần phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính nhà nước (PAR INDEX); chỉ số đánh giá độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh Tuyên Quang.

  Dương Thuận                            
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Tin cùng chuyên mục