Na Hang tập huấn cho hội viên thực hiện mô hình “Gia đình toàn mỹ”

- Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho gia đình về bảo vệ trẻ em trong mô hình "Gia đình toàn mỹ", trong 2 ngày 17, 18 - 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Hang phối hợp với Chương trình Vùng Na Hang tập huấn hướng dẫn các học viên cách kết nối gia đình trong mô hình “Gia đình toàn mỹ”.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là hội viên hội phụ nữ thuộc 5 xã dự án gồm: Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị và Yên Hoa. 

Trao đổi với học viên cách triển khai các mô hình.

Dự án “Gia đình toàn mỹ” được thực hiện từ năm 2020 với đối tượng là các nhóm cha mẹ nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, hướng tới cải thiện đời sống an sinh và bảo vệ trẻ em, giúp trẻ sống trong môi trường an toàn, yêu thương. Qua tập huấn góp phần nâng cao kiến thức cho các thành viên hội phụ nữ về xây dựng gia đình toàn mỹ, từ đó nâng cao chất lượng công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

 Tin, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục