Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc phương án dạy học môn lịch sử

Ngày 12-5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và môn lịch sử cấp trung học phổ thông. Tham gia cuộc làm việc có thành viên Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thành viên Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Hội đồng thẩm định chương trình môn lịch sử...

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án dạy học lịch sử cấp trung học phổ thông. Ảnh minh họa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lắng nghe các ý kiến trao đổi về quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có những ý kiến phân tích sâu về cách bố trí và tổ chức dạy học môn lịch sử. Các chuyên gia đều khẳng định, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; công phu, khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Riêng với việc dạy học môn lịch sử cấp trung học phổ thông, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Năm học 2021-2022, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai với lớp 1, lớp 2, lớp 6; năm học 2022-2023 sẽ được triển khai với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. 

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục