Phát huy truyền thống của Quân đội anh hùng

Video không hợp lệ
- Ngày 22/12/1944 thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng ta.

Ngày 22/12 đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội truyền thống của đất nước. 

Trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành quân đội ta ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn được nhân dân tin yêu gọi với cái tên trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa với rất nhiều thời cơ và thách thức. Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc, “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời ra sức xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, với truyền thống của quê hương cách mạng Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, Đảng bộ, quân và dân Tuyên Quang quyết tâm nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức xây dựng Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững, nối tiếp những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước và của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục