7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

- UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Cụ thể, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Tràng Đà, Lưỡng Vượng  (TP Tuyên Quang); Hoàng Khai (Yên Sơn); Sơn Nam (Sơn Dương); Vinh Quang (Chiêm Hóa); Bình Xa (Hàm Yên); có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu là Thái Bình (Yên Sơn).

Người dân xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) liên kết với doanh nghiệp trồng chè nguyên liệu nâng cao tiêu chí thu nhập.

UBND tỉnh cũng quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hợp Thành, Tú Thịnh (Sơn Dương); Thái Sơn, Tân Thành  (Hàm Yên); Thổ Bình (Lâm Bình); Phú Thịnh, Tân Long (Yên Sơn); Tân An (Chiêm Hóa). Các huyện, thành phố tổ chức lễ công bố quyết định công nhận trong thời gian thích hợp đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục