Hiệu quả từ mô hình điểm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 3-1-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, mỗi đảng bộ cơ sở của huyện Yên Sơn đã lựa chọn một mô hình điểm để lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau một năm thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét không chỉ ở chi bộ được lựa chọn làm điểm mà còn ở những chi bộ khác.

Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn cho biết, việc lựa chọn một chi bộ điểm ở mỗi đảng bộ cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước khắc phục được sự lúng túng trong điều hành sinh hoạt chi bộ của một số chi ủy chi bộ nông thôn. Đó cũng là phương pháp để nhân rộng sang các chi bộ khác. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi được nâng lên, thảo luận trong sinh hoạt có trọng tâm hơn. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên rõ ràng hơn. Từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đảng bộ xã Tứ Quận chọn chi bộ thôn Bình Ca 2 là chi bộ điểm để lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ thôn Bình Ca 2 đã bám sát hướng dẫn nội dung, hình thức, quy trình sinh hoạt chi bộ để thực hiện. Nếu như trước đây, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ do có nhiều đảng viên đi làm ăn xa thì nay, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ đều đạt từ 98% trở lên. Đảng viên đi làm ăn xa được vận động bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để về sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Bí thư chi bộ thôn Bình Ca 2 cho biết, năm đầu tiên được lựa chọn là chi bộ điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ đã thực hiện đúng các quy định về sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Ban chi ủy chi bộ thôn Bình Ca 2, xã Tứ Quận nắm bắt tình hình
trồng cây ăn quả của người dân trong thôn.

Trong năm 2020, chi bộ đã tổ chức được 4 kỳ sinh hoạt chuyên đề, ban hành các nghị quyết chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo giảm nghèo và làm đường bê tông nông thôn. Chị Trần Thị Thu Hương, đảng viên chi bộ thôn Bình Ca 2 chia sẻ, chị làm công nhân của một công ty may mặc trong tỉnh. Trước đây, vì công việc ở xa, sáng đi tối về nên chị không thu xếp được dự sinh hoạt chi bộ được đầy đủ. Nhưng nay được ban chi ủy chi bộ thường xuyên động viên, chị đã sắp xếp thời gian làm việc của công ty để ngày mùng 5 hàng tháng dự sinh hoạt đầy đủ. Chị Hương cũng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ. Từ khi được lựa chọn là chi bộ điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi bộ thôn Bình Ca 2 đã lãnh đạo hiệu quả hoàn thành gần 500 mét đường bê tông, huy động nhân dân đóng góp xây dựng 1,7 km đường điện thắp sáng, giảm 4 hộ nghèo. Hiện nay, thôn chỉ còn 1 hộ nghèo.

Đồng chí Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Bộ cho biết, đảng ủy lựa chọn chi bộ thôn Tân Biên 2 là mô hình điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại các cuộc họp sinh hoạt chi bộ của thôn Tân Biên 2, Đảng ủy mời ban chi ủy của các chi bộ khác đến học tập, rút kinh nghiệm. Sau 1 năm, nhiều chi bộ trước đây còn lúng túng trong điều hành sinh hoạt chi bộ nay đã tiến bộ hơn như chi bộ thôn Đèo Trám, Ngòi Cái. Đồng chí Đinh Thị Hoa, Bí thư chi bộ thôn Tân Biên 2 cho biết, nhờ coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ nên trong năm 2020, chi bộ đã giải quyết được khó khăn trong phát triển đảng viên. Trong năm chi bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 1 quần chúng ưu tú cho đảng. Nhưng do nhu cầu làm ăn, phát triển kinh tế, có đoàn viên, hội viên chưa thực sự có ý chí phấn đấu, tu dưỡng vào Đảng.

Qua các cuộc sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã bàn bạc, thảo luận các giải pháp, phân công đảng viên trong chi bộ có khả năng làm dân vận khéo để tuyên truyền, vận động những quần chúng ưu tú bồi dưỡng cho Đảng. Đồng thời hướng dẫn viết hồ sơ lý lịch vào Đảng theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Nhờ đó, trong năm chi bộ đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Việc phân công đảng viên trong chi bộ phụ trách hộ gia đình cũng rõ ràng hơn từ các cuộc sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, công tác vận động nhân dân đi sâu sát đến từng hộ gia đình. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng kịp thời hơn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên giúp cho công tác lãnh đạo của chi bộ được thuận lợi hơn. Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, nhân dân làm 1,5 km đường điện thắp sáng, vận động nhân dân làm 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn. Đến nay, tỷ lệ hộ dân có 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn trong thôn được nâng từ 80% lên trên 96%. Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Bí thư chi bộ thôn Ngòi Cái cho rằng, nhờ được tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ của thôn Tân Biên 2, anh đã học tập được phương pháp điều hành của chủ tọa, nhất là vai trò điều hành, kết luận của bí thư chi bộ trong kỳ sinh hoạt chi bộ.

Từ hiệu quả của việc lựa chọn chi bộ điểm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Sơn bước đầu là cơ sở để nhân rộng ra nhiều nơi khác, từng bước chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục