“Đầu tàu” nơi rẻo cao

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống chính ...

Tích cực vì nông thôn mới

- Từ năm 2017 đến tháng 8-2022, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tứ Quận ...

Khơi dậy sức dân

- Khơi sức dân trong xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp các địa phương về đích đúng ...

Tin xem nhiều

Nông thôn mới Hùng Đức

- “Không còn phải lội suối, không sợ trời mưa không về đến nhà do đường lầy lội, những ngôi nhà xây to đẹp ngày càng nhiều. Cuộc sống đã thực sự tốt lên nhiều”. Bà Lý Thị Rạc, ...

Quyết tâm về đích nông thôn mới

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nhưng với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Cùng với sự quan tâm ủng hộ tích cực của các ...