Bản tin thời sự ngày 28-6

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ