Bản tin thời sự ngày 7-7

Thực hiện: Hoàng Minh - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ