Bản tin thời sự ngày 8-5

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ