Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

- Chiều 2-12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2023.

Các đại biểu dự họp.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình, dự thảo nghị quyết; đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc giao chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng đảm bảo vị trí người làm việc tại các cơ quan, đơn vị và phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế của Trung ương; làm rõ phương án điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng 68; điều chỉnh biên chế công chức đối với một số cơ quan...

Đối với Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km 217+150 - Km 247+100 tỉnh Tuyên Quang, các đại biểu bày tỏ đồng tình với sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết. Qua đó, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống quốc lộ theo quy hoạch, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức độ phát triển kết cấu hạ tầng giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương khác. Đồng thời tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, tăng cường tính cơ động của tuyến vành đai QL.279 nối các tỉnh miền núi phía Bắc, đảm bảo an ninh quốc phòng...

Cuộc họp cũng thẩm tra Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án thủy điện Hùng Lợi 3.

Kết luận các nội dung thẩm tra, đồng chí Phùng Tiến Quân đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu dự họp, bổ sung, hoàn chỉnh các tờ trình, dự thảo nghị quyết để chuẩn bị trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX sẽ diễn ra tới đây.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục