Thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

- Chiều ngày 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXII. Theo đó, có 62/64 người trong danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đưa ra lấy tín nhiệm cử tri đạt 100%; 2/64 người có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri đạt 98,8%.

Đại biểu đã thỏa thuận và biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII gồm 54 người. Về thành phần: Khối đảng 7 người, công tác chính quyền 13 người, khối đoàn thể 3 người, lực lượng vũ trang 3 người, khối sự nghiệp 8 người, khối xã, phường 18 người, khối kinh tế - doanh nghiệp 2 người.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng dòng sự kiện