Quản lý chất lượng, tiến độ dự án

TQĐT - Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” thành phố Tuyên Quang (2015 - 2020) thực hiện mục tiêu hỗ trợ thành phố có một cơ sở hạ tầng đô ...

Tin xem nhiều