Tiếng việt | English

Xử lý nghiêm vi phạm

- Tổng kiểm tra các phương tiện giao thông đường bộ được lực lượng Cảnh sát giao thông ...

Tin xem nhiều

Công an Yên Sơn đấu tranh, trấn áp tội phạm

- Với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Yên Sơn đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ...