Bản tin thời sự ngày 4-8

Thực hiện: Hoàng Lâm, Thanh Thuỷ
Audio không hợp lệ