Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện đều được cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT

- Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh quyết liệt thực hiện công tác cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT).

Công an xã Phú Thịnh (Yên Sơn) tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích, để chủ động trong việc cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Công an tỉnh phấn đấu sẽ cài đặt, kích hoạt trên 262 nghìn tài khoản ĐDĐT, bảo đảm chỉ tiêu 100% công dân trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đều được cài đặt, kích hoạt tài khoản ĐDĐT trước ngày 30-9. Đây là giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa tỉnh, trong đó chỉ tiêu tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến. 

Theo đó, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích và hướng dẫn, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân có đủ điều kiện thực hiện đăng ký, cài đặt tài khoản ĐDĐT dễ dàng, nhanh chóng.

Công an cấp xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng ở cơ sở phối hợp Công an thực hiện rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện thu nhận hồ sơ, cài đặt và kích hoạt thành công tài khoản ĐDĐT.

Tin, ảnh: Kỳ Dao

Tin cùng chuyên mục