Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Video không hợp lệ