Truyền hình trực tiếp: Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi" tỉnh Tuyên Quang năm 2022