Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang: Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

- Năm 2024 là năm quan trọng của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu chung, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, BHXH tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu là phát triển ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đây cũng là năm bản lề trong thực hiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của ngành BHXH Việt Nam, đồng thời cũng là năm toàn ngành thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025).  

Trước tình hình đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, công tác thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh thu được trên 1,9 nghìn tỷ đồng, đạt 100,24% kế hoạch BHXH Việt Nam giao năm 2023 và cao hơn 174,4 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 31,08 tỷ đồng, thấp hơn 6,35 tỷ đồng, tỷ lệ nợ bằng 1,6% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2023, thấp hơn 0,45% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao năm 2023.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 61.792 người, đạt 100,05% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 23.323 người, đạt 103,86% kế hoạch; số người tham gia BHTN là 54.665 người, đạt 100,47%; số người tham gia BHYT là 787.617 người, tỷ lệ bao phủ đạt 100,85%.

Theo đồng chí Phạm Đình Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025)”, BHXH tỉnh tích chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan trong việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2024.

BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt, sử dụng Ứng dụng VssID - BHXH số.

BHXH tỉnh cũng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức dịch vụ thu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Đối với việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, BHXH tỉnh, BHXH các huyện thực hiện tiếp nhận đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu trước khi giải quyết chế độ BHXH đảm bảo theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHTN nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN; xây dựng kế hoạch hậu kiểm việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện kịp thời, thống nhất, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ, BHXH tỉnh cũng tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm theo lộ trình của Chính phủ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và nhóm dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, khai thác và sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của ngành. Từ đó, thực hiện tốt vai trò cầu nối an sinh, hướng đến nền hành chính phục vụ…

Với niềm tin và khí thế bước vào năm mới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao năm 2024.

Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục