Tin xem nhiều

Phát huy vai trò kinh tế tập thể

- Kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng, sẽ là một yếu ...

Đồng lòng làm đường giao thông nông thôn

- Được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí, người dân thôn Cây Chanh và Quang Sơn, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) đã đồng thuận hiến đất, góp của, góp công làm đường giao ...

Để không “lỡ hẹn”

- Huyện Sơn Dương phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM). Để không "lỡ hẹn" về đích NTM, các địa phương đang dốc sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu ...

Ông Đường vận động làm đường

- Ở Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhiều người vẫn thường gọi ông Mai Tiến Đường bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Đường đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo ...